Qytetet ne Afersi

Virpazari

Nga 223 banor sa ka pasur në vitin 1948 ka ka pasur rritje në 349 banorë. Ky vendbanim kryesisht është i banuar me Malazez (61 %) por ka edhe Serb (31 %) e Shqiptar (3 %). Sipas rezultateve preliminare të regjistrimit të popullsisë së Malit të Zi, Viri ka pasur 282 banor, 97 ekonomi familjare dhe 122 banesa.[1]

35km

Virpazari